Har du hatt eller har problemer med ditt startkort??

 Har du hørt om RUBIC??

 (RUBIC har med medlemmer og medlemskap å gjøre)

Med virkning fra 01.01.2021 er alle klubber som er organisert under Norges Skytterforbund pålagt å bruke RUBIC for registrering / administrering av sine medlemmer.
All medlemsinformasjon i HSK skal være overført til dette registeret. Men det er viktig at alle oppretter en brukerid og passord her, logger seg på og sørger for at det ligger inne korrekt medlemsinformasjon om deg.

Det har hendt at noen av våre medlemmer kommer til et stevne og får beskjed om at deres skytterid. ikke er gyldig. Det kommer av at vi nå får en ny skytterid. som vi nå får gjennom RUBIC

 Prøv deg frem ved å gå inn til  app.skyting.no eller https://app.rubic.no/ og her går du inn med brukerid du brukte på minidrett.no Du kan også logge deg inn med VIPPS hvis du har det.

Her kommer du da inn til skytteradmin. Gå til ditt navn og du kan hente opp bl.a det nye startkortet ditt. (Ditt gamle startkort i minidrett.no fungerer ikke lenger)

Her ligger også din klasseføring (A;B;C)som admin i klubben kan rette på hvis dette er feil. Klasseføringen kommer frem på startkortet ditt.

Ditt medlemsskap ligger fremdeles på minidrett.no

LYKKE TIL!!

NYHETER

Har du hatt eller har problemer med ditt startkort??


RUBIC. (Alt som har med medlemmer og medlemskap å gjøre)

Du kan enten gå direkte til Rubic eller gjennom skytteradmin.

Med virkning fra 01.01.2021 er alle klubber organisert under Norges Skytterforbund pålagt å bruke RUBIC for registrering / administrering av sine medlemmer.
All medlemsinformasjon i HSK skal være overført til dette registeret. Men det er viktig at alle oppretter en brukerid og passord her, logger seg på og sørger for at det ligger inne korrekt medlemsinformasjon om deg.

Dette er noe vi alle skal bruke fremover. Det har hendt at noen av våre medlemmer kommer til et stevne og f år beskjed om at deres skytterid. ikke er gyldig. Det kommer av

Har du hørt om Rubic??

Ikke det?

at den gamle skytterid. som ligger på minidrett.no ikke lenger er gyldig. Prøv deg frem ved å gå inn til app.skyting.no eller https://app.rubic.no/ og her går du inn med brukerid du brukte på minidrett.no Du kan også logge deg inn med VIPPS hvis du har det.

Her kommer du da inn til skytteradmin. Gå til ditt navn og du kan hente opp bl.a det nye startkortet ditt. (Ditt gamle startkort i minidrett.no fungerer ikke lenger)

Her ligger også din klasseføring som admin i klubben kan rette på hvis dette er feil. Klasseføringen kommer frem på startkortet ditt.

Ditt medlemsskap ligger fremdeles på minidrett.no

OBS! Veldig viktig for medlemmer fra andre kommuner. Forandring i smittevernreglene i dag. Sjekk under!

Nye smitteverntiltak og retningslinjer i Enebakk fra i dag 10.5.2021

Endring av smitteverntiltak i Enebakk kommune - med virkning fra 10.05.2021

Enebakk kommune er satt på nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, med egen lokal forskrift i tillegg.
De nye retningslinjene har virkning fra kl. 00:00 10. mai 2021.
Les regjeringens pressemelding her

De skjerpede tiltakene er for å begrense import av smitte fra kommuner med større smittetrykk.

Nye regler/anbefalinger:

  • Hjemmekontor er ikke lenger et påbud, men en anbefaling.
  • Voksne over 20 år fra andre kommuner, kan ikke delta på arrangementer eller idrett-/fritidsaktiviteter i Enebakk.
  • Barn og unge som trener/øver med lag/foreninger utenfor Enebakk, kan delta på fritidsaktiviteter over kommunegrensene.

Det anbefales at de som jobber i andre, mer smitteutsatte kommuner, og har kontakt med mange mennesker (offentlig kommunikasjon, byggeplasser o.l.) tester seg ukentlig.

Munnbind:

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

Årsmøte 2021 holdes 10. juni kl. 18.00

På grunn av restriksjoner for covid 19 avholdes årsmøtet utendørs på utebanen 10. juni kl 18

Hvis restriksjoner ikke tillater dette, må årsmøtet avholdes digitalt feks via Teams. Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, må melde seg på senest en uke før.

Fra NIF's lovnorm:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

7.5.2021

Åpning for nybegynnere

Nå er det igjen (endelig) åpning for nybegynnere. så da er det bare å komme på torsdager igjen. Men husk at det er stengt på kristi himmelsfarts dagen.

Onsdag 28.4.2021

Forsiktig åpning av banen

Til medlemmer i Enebakk Pistolklubb.

Kommunen har gjort endringer i smittevernstiltakene f.o.m. i dag, som gjør at vi forsiktig kan åpne for noe trening på banen.

Enebakk kommune har fortsatt høye smittetall og er nå på tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå). Regjeringen anbefaler at vi i vår kommune bør "ha strengere lokale tiltak i tillegg til tiltaksnivå B"
Det tillates nå egentrening for inntil 10 personer fra samme kommune.

  • Dersom du er syk, må du holde deg hjemme
  • Munnbind må brukes når det er flere skyttere på banen
  • hyppig vask av hender, utstyr og standplassbord.
  • Benytt desinfiserende midler før uttak av utstyr/materiell
  • Alle som bruker banen, må registrere seg.

Skyting er kun tillat til de tider som fremgår av gammel terminliste.

For andre medlemmer som ikke bor i kommunen kommer vi tilbake med mer info senere.


Mvh

Styret i Enebakk Pistolklubb

Da var det nedstengning av banen og trening igjen.

Da stenger vi banen igjen. Dvs fra i dag 16.3.2021

Så det blir ingen trening ikveld, og vi holder banen stengt foreløpig frem til 11. april

Hilsen styret

Terminliste frem til Påske 2021

Under kan dere se terminlista frem til påsken. Det er altså en terminliste uten skytterledere (Ellers så følges alle vanlige retningslinjer når det er flere som skyter sammen) Også regler rundt Covid19 skal følges.

HUSK at neste uke er det vinterferie og ingen skyting. (UKE8)

Trening mot påsken gjelder t.o.m onsdag før skjærtorsdag

Banen stenger med umiddelbar virkning.

Pga. av kommunens nye retningslinjer har styret bestemt at vi stenger banen for all aktivitet med umiddelbar virkning, og på ubestemt tid. Vi tar ingen sjanser med liv og helse. Vi vil informere dere løpende om når vi kan åpne igjen.                

Styret

Mørkefelten blir avlyst

Det er dessverre synd at vi ikke kan gjennomføre dette, men gitt de tiltakene regjeringen har satt, så blir det vanskelig å kunne avholde mørkefelten. I tillegg så er det mørkt og vanskelig å holde avstand til hverandre da vi ikke ser så mye :-) Vi lover å komme sterkere tilbake. Styret.

Husk at elgjakta starter 5.10.2020

Husk at elgjakta i vårt område starter 5.10.2020. Det vil si at det ikke skal være noen form for skyting den første uka fra 5.10-10.10 Det er da både elgjakt og høstferie. Etter dette blir det jakt hver helg helt til jegerne har skutt kvota si. Dette er veldig viktig å få med seg.

Norgesfelt lørdag 12.9.2020 AVLYST

Dessverre må vi avlyse norgesfelten lørdag 12.9 da det er for stor smittefare pga. covid 19
Styret i EPK beklager dette.
Styret


Skivestativene er byttet og klargjort til KM Militær

Til tirsdagen er det km i militær. Nå håper vi på bra vær og at det dukker opp en del skyttere. Husk avstand, så går dette fint.

Husk km militær førstkommende tirsdag kl. 18.00

Det hadde vært fint om noen kunne komme litt før og hjelpe til med å sette opp skiver slik at vi kan starte opp med en gang kl. 18.00

NYTT sikkerhetskurs 9 og 10.9.2020

https://enebakk-pistolklubb.webnode.com/kurs/

Enebakk pistolklubb arrangerer et nytt sikkerhetskurs.

For mer informasjon gå til    https://enebakk-pistolklubb.webnode.com/kurs/

Avlysing av norgesfelt lørdag 22.8.2020

Det blir dessverre ingen norgesfelt til lørdag. Styret i EPK har besluttet å avlyse stevnet grunnet oppblomstring av koronasmitte i vår region. Det er nok mange skyttere som ville ta en tur, og i den forbindelse kunne det bli vanskelig å holde avstanden på 1 meter, og da tar vi ikke sjansen på å være med på å få opp smitten. Vi kommer sterkere tilbake senere!

MVh

Styret EPK

Det er naturlig å tenke på de som kommer etter deg tenker jeg. Og når vi kommer inn i containeren og ser at skivene ligger i hulter til bulter og absolutt ikke der de skal, og i tillegg ligger det mange skiver som ikke er lappet, da blir man litt oppgitt. Mener noen av dere at det er de som...

Vi har hatt litt spesielle år 2019 og 2020 og årsmøtet ble forskjøvet, så det å snakke om styrearbeid nå kun få mnd. etter at et nytt styre er valgt, er kanskje ikke et tema for de fleste. Men det å få mennesker inn i styre og stell kommer ikke av seg selv. Husk at det er kun 6 mnd....

Klubbmesterskap i magnum nærmer seg. Er du klar for litt mer trykk enn 22? Tirsdag braker det løs. Er det du som blir klubbmester? Hold av tirsdagskvelden. Starten går kl. 18.00

Ja da er sommerferien over, men vi håper på at godværet kommer og blir en liten stund. Juli var bedrøvelig, og det var stille på skytebanen. Men som sagt ferien er over og noen har begynt med treningen. Og i den forbindelsen må vi huske på treningstidene våre. Gå inn på den interne terminlista hvis du er usikker.

Sommerferie

03.07.2020

Vi tar sommerferie fra 05.07.2020 frem til 26.07.2020. Vi ønsker alle medlemmer en riktig god ferie. Vi sees igjen fra 27.07.2020

I fin ble det Morten Holland og Bjørn Hansen som vant. I revolver var det Tor Amundsen og Tom Herang som vant, og i Militær var det Egil Magnussen og Morten Holland som vant. Gratulerer til alle vinnerne.


Nytt treverk på banen

Det har nå blitt satt opp nytt treverk på stativene. I tillegg har det blitt laget et nytt 15 meter stativ. Har i tillegg rettet opp 15 meter stativet på høyre side.

Webansvarlig:

Per Arne Tangen

Materiellepk@gmail.com