NYHETER

Startkort

11.01.2019

Startkort ligger klart til alle på min idrett

Julequiz 2018

17.12.2018

Har dere fått med dere julequizen?? nærmer seg deadline


Nytt treverk på banen

Det har nå blitt satt opp nytt treverk på stativene. I tillegg har det blitt laget et nytt 15 meter stativ. Har i tillegg rettet opp 15 meter stativet på høyre side.

Webansvarlig:

Per Arne Tangen

Materiellepk@gmail.com