DSS-Dynamisk Sportsskyting

Epk har også en gruppe som holder på med Dynamisk Sportsskyting. De samarbeider også med Moss pistolklubb:  

https://mosspistolklubb.no/?page_id=5

Dynamisk Sportsskyting er en sport som krever mye av utøverne i form av skyteferdigheter, konsentrasjon/fokus og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.
Før en skytter kan delta på stevner i Dynamisk Sportsskyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs i tillegg til det grunnleggende som Politiet krever for erverv av våpen.

Har du lyst til å sjekke ut mer. Gå inn her: https://dssn.no/om-dssn/