Det vil bli avholdt nytt sikkerhetskurs på banen fredag den 10.2 kl. 17.00 og lørdag 11.2 kl.11.00

Årsmøte 2022

22.02.2022

Årsmøte for Enebakk Pistolklubb avholdes 22.3.2022 kl. 18,00

Webansvarlig:

Per Arne Tangen

Webepk@gmail.com