Valgstyret EPK perioden 2021

05.07.2021

Disse personene er valgt inn: 

Formann Arild Karlsen mobil 948 25 272

Medlem Roy Konterud Mobil 920 15 392

Medlem Jon Longva