Telefon og adresseliste

15.09.2018

Hvis dere mistenker at dere ikke ligger inne med telefonmobil/nummer (ikke mottar meldinger fra oss, gå inn på kontaktskjema og sendt oss melding på dette. Det forekommer at det blir borte i den travle verdagen,