Spørsmål ang.medlemsavgift

29.02.2020

Innkommende spørsmål ang. betaling av medlemsavgift

Noen eller alle får eller har fått en betalingspåminnelse gjennom nettbanken og Bypass, samtidig som det ligger en faktura klar til betaling i Min Idrett. I utgangspunktet er det samme faktura med samme kid nr. Meningen er at vi skal begynne å betale gjennom Min Idrett. Husk at når dere har betalt kan dere ta ut medlemskortet for betalt avgift for 2020 i Min Idrett.

Dere kan også ta ut startkort for 2020 på samme sted. Og her bør du sjekke om du har blitt plassert i riktig klasse.