Positve meldinger fra myndighetene

09.05.2020

I dag er det en liten glad-nyhet.

Idrettsministeren kunne meddele at det er litt mer frislipp på coronareglene. Dvs at vi går fra avstand på 2 meter-ned til 1 meter avstand. og etter som vi har registrert kan vi altså holde banen oppe med skyttere så lenge det er 1 meter imellom. Så 5 person-regelen gjelder ikke lenger. Da håper vi at dere tar de hensyn som skal og holde avstand mellom dere, og det gjelder ikke bare på banen, men også utenfor banen. Det er viktig at dere overholder disse reglene. Hvis reglene brytes kan resultatene bli at vi må stenge hele banen for skyting. Så vi håper dere respekterer dette.

En annen regel som ministeren meddelte, var at vi kan holde konkurranser hvis alle tiltakene holdes, og vi ikke er over 50 personer. Denne regelen gjelder fra 7.mai.

Vi hører senere om hva styret konkluderer med når det gjelder det siste avsnittet.

Og til slutt: Det er viktig at dere sjekker på hjemmesiden (TERMINLISTEN) når dere kan skyte, for det har forkommet at det har blitt skutt utenfor våre skytetider. Det liker hverken gårdeieren eller styret noe særlig om. Så det er viktig at dere respekterer dette. Det er en grunn for at vi har skytetider.

God skyting :-)