OBS! Veldig viktig for medlemmer fra andre kommuner. Forandring i smittevernreglene i dag. Sjekk under!

10.05.2021

Nye smitteverntiltak og retningslinjer i Enebakk fra i dag 10.5.2021

Endring av smitteverntiltak i Enebakk kommune - med virkning fra 10.05.2021

Enebakk kommune er satt på nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, med egen lokal forskrift i tillegg.
De nye retningslinjene har virkning fra kl. 00:00 10. mai 2021.
Les regjeringens pressemelding her

De skjerpede tiltakene er for å begrense import av smitte fra kommuner med større smittetrykk.

Nye regler/anbefalinger:

  • Hjemmekontor er ikke lenger et påbud, men en anbefaling.
  • Voksne over 20 år fra andre kommuner, kan ikke delta på arrangementer eller idrett-/fritidsaktiviteter i Enebakk.
  • Barn og unge som trener/øver med lag/foreninger utenfor Enebakk, kan delta på fritidsaktiviteter over kommunegrensene.

Det anbefales at de som jobber i andre, mer smitteutsatte kommuner, og har kontakt med mange mennesker (offentlig kommunikasjon, byggeplasser o.l.) tester seg ukentlig.

Munnbind:

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.