Ny dugnad 4 og 5 juni

25.05.2019
Dugnaden begynner kl. 18.00


Da vi prøver å ferdigstille banen slik at den blir best mulig, og samtidig fortsette med støydemping som å ferdigstille støyskjerming av containerne, banke ned gjerdestolper og stable dekk, trenger vi hjelp for å bli ferdige med dette.Samtidig må vi rydde banen, standplass og fjerne ugress. Så hvis du har redskap for dette, ta med deg det du har av utstyr.