Ny dato for Årsmøte 2020

21.05.2020

Innkalling til Årsmøte

Enebakk Pistolklubb

Tirsdag 30. juni kl 18:00

På Ignarbakke

Ignaveien 44, 1912 Enebakk

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende 10 dager i forveien.

Enkel servering.

Ytterligere opplysninger se:
www.enebakk-pistolklubb.no

Styret i Enebakk Pistolklubb

Du kan lese mer HER

Husk at datoen i artikkelen er feil