Måking Brevik

06.02.2019

Til alle sammen.

Vi har ikke helt fått en avtale angående snømåking ned til skytebanen ennå. Håper dette retter seg snart. Det er veldig mye snø ned til banen, og vil være veldig vanskelig å kjøre ned med bil.