Er du interessert i klubbarbeid?

08.08.2020

Vi har hatt litt spesielle år 2019 og 2020 og årsmøtet ble forskjøvet, så det å snakke om styrearbeid nå kun få mnd. etter at et nytt styre er valgt, er kanskje ikke et tema for de fleste. Men det å få mennesker inn i styre og stell kommer ikke av seg selv. Husk at det er kun 6 mnd. til valg igjen, og noen i styret er på valg, og i den forbindelsen spør vi gjennom hjemmesiden vår om noen kunne tenke seg et verv når vi kommer til neste årsmøte. Det er viktig for klubbens fremtid at vi har folk i klubben som kan drive den videre. Og jeg har oppgaven med å finne noen som vil være med på å drive klubben videre. Så hvis du er interessert eller du vet om noen ta kontakt med meg.

Mvh

Arild Karlsen Formann i valgkomiteen

tlf 94825272