Dugnad

27.03.2019

På dugnaden 3 og 4 april på utebanen blir det fokusert på støy og vi vil støyskjerme containerne, skru opp lyddempere fra brannstasjonen i standplasshuset, banke ned gjerdestolper og stable dekk.

Sekundert - om vi får tid fikser vi broer og skytestativ.

Det blir servert pølser og brus + kaffe.

Ta med om dere om dere har: Drill, sag, spett, slegge og rive.

Vel møtt!

Hilsen Enebakk Pistolklubb