Banen blir midleridig stengt fra i dag torsdag 12.3.2020 kl. 18.00

12.03.2020

12.2.2020

All aktivitiv på banen blir inntil videre avlyst. DVS at det ikke er lov til å trene uansett om man er alene eller sammen med andre. Dette må alle respektere!

Melding fra Norges Idrettsforbund

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.