Årsmøtet blir ikke avholdt 24.3.2020 Styret kommer tilbake med ny dato senere!!

12.03.2020

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Årsmøtet blir ikke avholdt 24.3.2020 Styret kommer tilbake med ny dato senere!!