Årsmøte 24.3.2020

23.02.2020

Årsmøte -Enebakk Pistolklubb tirsdag 24.3.2020

Enebakk Pistolklubb holder det årlige årsmøte på Ignabakke. Adressen er: Ignaveien 44 i Enebakk, møterom 2, 2 etg. Og kl.slettet er 18.00 Mrk. at i Enebakk avis viser adressen Ignaveien 54, som er feil adresse.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Les forøvrig den nye lovnormen som ligger under https://enebakk-pistolklubb.webnode.com/om-oss/

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!!

§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.