Årsmøte 2022

22.02.2022


Årsmøte for Enebakk Pistolklubb avholdes 22.3.2022 kl. 18,00

Adressen for dagen er: Ignaveien 44. 1912 Enebakk.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før. D.v.s.  8.3.2022

Dette kan sendes til post@enebakk-pistolklubb.no

Dokumenter som angår årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside senest 1 uke før møtet avholdes.

Velkommen!

Mvh

Styret