Årsmøte 2021 holdes 10. juni kl. 18.00

10.06.2021

På grunn av restriksjoner for covid 19 avholdes årsmøtet utendørs på utebanen 10. juni kl 18.

Hvis restriksjoner ikke tillater dette, må årsmøtet avholdes digitalt feks via Teams. Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, må melde seg på senest en uke før.

Fra NIF's lovnorm:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.