Årsmøte 2021 holdes på utebanen 10.juni kl. 18.00

På grunn av restriksjoner for covid 19 avholdes årsmøtet utendørs på utebanen 10. juni kl 18.

Hvis restriksjoner ikke tillater dette, må årsmøtet avholdes digitalt feks via Teams. 

Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, må melde seg på senest en uke før.


Fra NIF's lovnorm:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet


7.5.2021

Åpning for nybegynnere

Nå er det igjen (endelig) åpning for nybegynnere. så da er det bare å komme på torsdager igjen.

Men OBS!!!! Ikke førstkommende torsdag da det er Kristi himmelfartsdag (helligdag)


Onsdag 28.4.2021

Forsiktig åpning av banen

Til medlemmer i Enebakk Pistolklubb.

Kommunen har gjort endringer i smittevernstiltakene f.o.m. i dag, som gjør at vi forsiktig kan åpne for noe trening på banen.

Enebakk kommune har fortsatt høye smittetall og er nå på tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå). Regjeringen anbefaler at vi i vår kommune bør "ha strengere lokale tiltak i tillegg til tiltaksnivå B"
Det tillates nå egentrening for inntil 10 personer fra samme kommune.

  • Dersom du er syk, må du holde deg hjemme
  • Munnbind må brukes når det er flere skyttere på banen
  • hyppig vask av hender, utstyr og standplassbord.
  • Benytt desinfiserende midler før uttak av utstyr/materiell
  • Alle som bruker banen, må registrere seg.

Skyting er kun tillat til de tider som fremgår av gammel terminliste.

For andre medlemmer som ikke bor i kommunen kommer vi tilbake med mer info senere.

Overnevnte går ut ettersom kommunen har løst opp i restriksjonene.


Mvh

Styret i Enebakk Pistolklubb


Foreløpige treningstider fram til ny terminliste fremlegges.

Hvis du ikke har registrert deg på siden, må du gjøre det først for godkjenning. Siden er kun for medlemmer.