14.6.2021

Har du hatt eller har problemer med ditt startkort??

Har du hørt om RUBIC??

(RUBIC har med medlemmer og medlemskap å gjøre)

Med virkning fra 01.01.2021 er alle klubber som er organisert under Norges Skytterforbund pålagt å bruke RUBIC for registrering / administrering av sine medlemmer.
All medlemsinformasjon i HSK skal være overført til dette registeret. Men det er viktig at alle oppretter en brukerid og passord her, logger seg på og sørger for at det ligger inne korrekt medlemsinformasjon om deg.

Det har hendt at noen av våre medlemmer kommer til et stevne og får beskjed om at deres skytterid. ikke er gyldig. Det kommer av at vi nå får en ny skytterid. som vi nå får gjennom RUBIC

Prøv deg frem ved å gå inn til app.skyting.no eller https://app.rubic.no/ og her går du inn med brukerid du brukte på minidrett.no Du kan også logge deg inn med VIPPS hvis du har det.

Her kommer du da inn til skytteradmin. Gå til ditt navn og du kan hente opp bl.a det nye startkortet ditt. (Ditt gamle startkort i minidrett.no fungerer ikke lenger)

Her ligger også din klasseføring (A;B;C)som admin i klubben kan rette på hvis dette er feil. Klasseføringen kommer frem på startkortet ditt.

Ditt medlemsskap ligger fremdeles på minidrett.no

LYKKE TIL!!

Årsmøte 2020 

Holdes på skytebanen.Brevikveien 207 10.6.2021

Kl. 18.00


Den rette plassen for din tittel

Det er her du kan begynne å skrive din tekst. Det er bare å klikke og sette i gang. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

28.5.2021


Det er nå klart for alle medlemmer å trene. Følg den gamle treningsplanen.

Velkommen på banen 😁

OBS! Veldig viktig for medlemmer fra andre kommuner. Forandring i smittevernreglene i dag. Sjekk under!


Nye smitteverntiltak og retningslinjer i Enebakk fra i dag 10.5.2021

Endring av smitteverntiltak i Enebakk kommune - med virkning fra 10.05.2021

Enebakk kommune er satt på nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, med egen lokal forskrift i tillegg.
De nye retningslinjene har virkning fra kl. 00:00 10. mai 2021.
Les regjeringens pressemelding her

De skjerpede tiltakene er for å begrense import av smitte fra kommuner med større smittetrykk.

Nye regler/anbefalinger:

  • Hjemmekontor er ikke lenger et påbud, men en anbefaling.
  • Voksne over 20 år fra andre kommuner, kan ikke delta på arrangementer eller idrett-/fritidsaktiviteter i Enebakk.
  • Barn og unge som trener/øver med lag/foreninger utenfor Enebakk, kan delta på fritidsaktiviteter over kommunegrensene.

Det anbefales at de som jobber i andre, mer smitteutsatte kommuner, og har kontakt med mange mennesker (offentlig kommunikasjon, byggeplasser o.l.) tester seg ukentlig.

Munnbind:

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

Årsmøte 2021 holdes på utebanen 10.juni kl. 18.00

På grunn av restriksjoner for covid 19 avholdes årsmøtet utendørs på utebanen 10. juni kl 18.

Hvis restriksjoner ikke tillater dette, må årsmøtet avholdes digitalt feks via Teams. 

Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, må melde seg på senest en uke før.


Fra NIF's lovnorm:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet


7.5.2021

Åpning for nybegynnere

Nå er det igjen (endelig) åpning for nybegynnere. så da er det bare å komme på torsdager igjen.

Men OBS!!!! Ikke førstkommende torsdag da det er Kristi himmelfartsdag (helligdag)


Onsdag 28.4.2021

Forsiktig åpning av banen

Til medlemmer i Enebakk Pistolklubb.

Kommunen har gjort endringer i smittevernstiltakene f.o.m. i dag, som gjør at vi forsiktig kan åpne for noe trening på banen.

Enebakk kommune har fortsatt høye smittetall og er nå på tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå). Regjeringen anbefaler at vi i vår kommune bør "ha strengere lokale tiltak i tillegg til tiltaksnivå B"
Det tillates nå egentrening for inntil 10 personer fra samme kommune.

  • Dersom du er syk, må du holde deg hjemme
  • Munnbind må brukes når det er flere skyttere på banen
  • hyppig vask av hender, utstyr og standplassbord.
  • Benytt desinfiserende midler før uttak av utstyr/materiell
  • Alle som bruker banen, må registrere seg.

Skyting er kun tillat til de tider som fremgår av gammel terminliste.

For andre medlemmer som ikke bor i kommunen kommer vi tilbake med mer info senere.


Mvh

Styret i Enebakk Pistolklubb


Foreløpige treningstider fram til ny terminliste fremlegges.

Hvis du ikke har registrert deg på siden, må du gjøre det først for godkjenning. Siden er kun for medlemmer.