Foreløpige treningstider i juli 2019

Det er ikke satt opp ordinær trening i fellesferien (uke 28-30)