Det er viktig at alle leser den nye lovnormen

Hvis man har noen innsigelser til den nye lovnormen som angår klubben, bør dette komme inn til god tid før årsmøtet (dvs minimum 2 uker før)


Nyhet fra Idrettsforbundet

Ny Lovnorm fra 2020

Gå inn her!

Nybegynnerne tar ansvar


Da kan vi glede alle med en mer innebygget standplass

Da har Arild K og undertegnende gjort oss ferdige med å snekre brystningespanel på standplassen. Sjekk mer under nyheter